Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради

 

Статті: Інновації

"Фактори формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колектив". Відділ психологічної та соціальної роботи.

 


 

Розвиток морально – етичних здібностей у дітей дошкільного віку за творами В. О.Сухомлинського з творчими завданнями для дітей і батьків.
Домашенко Наталія Іванівна, вихователь ДНЗ№ 373 «Паросток»: В суспільстві постійно відбуваються зміни, які потребують нових підходів до виховання, навчання дітей. Час потребує від педагогів вносити у власну діяльність нові прогресивні ідеї, нововведення, тому, що ми відповідальні за розвиток і виховання покоління ХХІ століття...

 


 

Освітній моніторинг – умова вибору адекватної моделі навчання й управління в закладах освіти.
12 січня 2010 року відбулося засідання районної колегії за темою «Моніторинг як засіб ефективного управління освітою». Виступ методисту РУО Москалець Л.Г.

 


 

Моніторинг як складова механізму управління навчально-виховним процесом.
12 січня 2010 року відбулося засідання районної колегії за темою «Моніторинг як засіб ефективного управління освітою». Виступ Дементьєвої І.П., директора гімназії № 55.

 


 

Упровадження моделі управління процесом формування основ здорового способу життя.
12 січня 2010 року відбулося засідання районної колегії за темою «Моніторинг як засіб ефективного управління освітою». Виступ Сиромятникової Л.М., завідувача ДНЗ № 410 «Сонечко»

 


 

Моніторингові дослідження за результатами ЗНО.
12 січня 2010 року відбулося засідання районної колегії за темою «Моніторинг як засіб ефективного управління освітою». Виступ Прибиловськoї Н.В., директора ЗНЗ № 52.

 


 

Адаптація випускників ДНЗ у школі І ступеня.
12 січня 2010 року відбулося засідання районної колегії за темою «Моніторинг як засіб ефективного управління освітою». Виступ Галушко С.М., психолог гімназії №172.

 


 

Кулакова Л.В. Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес у ДНЗ.
Світ дитинства – співочий і дзвінкий, різнокольоровий і веселий, чистий і прозорий, мов джерельна вода. І чудовим є те, що саме наша професія „вихователь” існує для того, щоб оберігати і пестити цей світ, віддавати йому своє тепло і любов. Місце нашої роботи – дитячий садок, який функціонує з 1978 року. Сьогодні йому не мало, не багато – 30 років – вік зрілості, професійної компетентності, творчих досягнень та традицій. Вже 30 років „Джерельце” – рідний дім не тільки для дошкільнят, а й для усього великого, дружного, ініціативного колективу. Тут кожна людина на своєму місці й працює із повною самовідданістю, реалізуючи себе як особистість, самовдосконалюючись, черпаючи натхнення й сили через спілкування з дитиною.

 


 

Л.В. Романова та ін.: Інноваційні управлінські та педагогічні технології як ефективні засоби розвитку школи.
Спостерігаючи за стрімким розвитком науки і техніки, а разом з тим соціальним та інтелектуальним запитом особистості, кожен із нас чітко усвідомлює, що школа повинна працювати в режимі розвитку, вона «тяжіє» до втілення різних освітніх та управлінських інновацій. А сам процес пізнання – безперервний, тому, пізнавати нове (вчитися) або ж повертатися до вивченого ніколи нікому не пізно.

 


 

В.І. Ліпейко, Соціальні управлінські послуги органів влади
В.І. Ліпейко: Одним із стратегічних завдань адміністративної реформи є запровадження нової ідеології функціонування виконавчої влади і місцевого самоврядування як діяльності по забезпеченню реалізації прав і свобод громадян, наданню державних та громадських послуг[1]. Сучасне розуміння демократичної держави полягає в тому, що не громадяни служать державі, а вона є організацією на службі в суспільства. Це означає, що держава не управляє громадянами, а надає їм управлінські послуги, тобто вчиняє різноманітні дії, спрямовані на створення умов для реалізації ними своїх прав та свобод. Система надання управлінських послуг має бути організована таким чином, щоб це було зручно громадянам (а не чиновникам), займало мінімум часу, довідок та грошей. Виходячи з цього актуальність обраної теми визначається тим, що органи державної влади і місцевого самоврядування не до кінця ще перебудували свою роботу на надання роботу щодо надання якісних соціальних управлінських послуг....

 


 

О.В. Іржавська, Збереження та укріплення здоров’я дітей компенсуючого закладу.
О. В. Іржавська: До числа пріоритетних завдань освіти на сучасному етапі розвитку суспільства відносяться завдання збереження та укріплення здоров′я дітей, удосконалення корекційно-педагогічної та соціально-психологічної допомоги дітям. Вирішення цього питання, на мій погляд, полягає у комплексному підході до проблеми...

 


 

В.І. Ліпейко, Практичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні освіти Київської районної ради міста Харкова.
В.І. Ліпейко: Заклади освіти Київського району м.Харкова з 1994 року активно використовують у своїй діяльності інформаційно-комунікаційні технології. Зараз вже можна казати про те, що в районі сформована освітня комп’ютерна мережа району. Вся вона побудована за ідеями і при безпосередньому керівництві автора цієї магістерської роботи. Спеціальне прикладне програмне забезпечення, що описується в цьому розділі розроблено також автором. До освітньої комп’ютерної мережі входять такі заклади районне управління освіти (РУО), централізована бухгалтерія (ЦБ), інформаційно-методичний центр (ІМЦ), всі 23 школи району, Лабораторія комп’ютерних технологій в освіті (ЛКТО).

 


 

В.І. Ліпейко, Програми підготовки користувачів інформаційно-комунікаційних технологій, які є службовцями органів місцевого самоврядування.
В.І. Ліпейко: Особливості управлінської праці персоналу органів державної влади та органів місцевого самоврядування обумовлюють необхідність запровадження інституціональних засад професіоналізації державного управління та місцевого самоврядування, найважливішою складовою якої є результативна діяльність потужної системи професійної підготовки та післядипломної освіти державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

 


 

В.І. Ліпейко, Шляхи розвитку інформаційно-комунікаційного забезпечення управління на прикладі органів місцевого самоврядування Київського району м. Харкова.
В.І.Ліпейко: Здійснення місцевого самоврядування спричинює функціонування багаточисельних інформаційних взаємовідносин — інформаційних зв'язків (потоків), що виникають в процесі обміну інформацією у означеній вище галузі, а в сукупності складають досить розгалужену систему. В загальному вигляді їх можливо розділити на дві великі групи (блоки): інформаційні зв'язки в межах структур місцевого самоврядування (внутрішні) та інформаційні взаємовідносини, що встановлюються поза межами системи місцевого самоврядування з приводу одержання необхідних для її функціонування відомостей (зовнішні).