Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради

 

ЛКТО

ЛКТО
(Лабораторія комп’ютерних технологій в освіті)

Адреса: м.Харків, вул.Лермонтовська, 15/17,
телефон: 704-38-28, 704-38-09

 

Спиридонова Яна Миколаївна: завідувач лабораторії комп'ютерних технологій в освіті управління освіти (Здійснює керівництво діяльністю лабораторії комп’ютерних технологій, очолює, координує та контролює роботу працівників лабораторії комп’ютерних технологій, організує планування роботи співробітників лабораторії та контроль за режимом їх роботи,організацує роботу по використанню програмно-технічного комплексу „Міська мережа”, організує роботу по заповненню баз МОН України, управління освіти і науки.)
Кравченко Марина Олегівна: методист лабораторії комп’ютерних технологій(Здійснює систематичне вивчення сучасних систем програмування, офісних програмних засобів та електронних засобів навчального призначення. Організує участь закладів освіти в конкурсі-захисті на кращу модель інформатизації закладів освіти „Шкільний інформаційний світ”).
Короп Юлія Володимирівна, Вировець Сергій Валерійович: інженер-програміст лабораторії комп'ютерних технологій в освіті управління освіти (Здійснює координацію роботи з експлуатації комп'ютерної мережі у школах, здійснює контроль за інформаційним обслуговуванням програмно-технічних комплексів, Здійснює проведення заходів щодо об'єднання баз даних у РУО, ЦБ РУО, школах, збирає інформацію щодо виконання програми комп'ютеризації закладів освіти та впровадження нових інформаційних технологій.)
Масхарашвілі Андрій Юрійович: лаборант лабораторії комп’ютерних технологій в освіті (Здійснює проведення діагностики роботи програмного забезпечення та засобів обчислювальної техніки в закладах району.)

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЛКТО
Метою та завданнями діяльності ЛКТО є:
1. Забезпечення захисту інформації відповідно до чинних вимог законодавства України;
2. Здійснення моніторингу стану інформатизації навчальних закладів району;
3. Методичний супровід та консультування з питань використання навчальними закладами програмного комплексу «Міська освітня мережа»;
4. Технічний супровід функціонування сайту управління освіти та інформаційно-консультативна підтримка функціонування сайтів у навчальних закладах району;
5. Здійснення контролю за ефективним використанням навчальними закладами комп’ютерної та мультимедійної техніки, програмного забезпечення, ресурсів мережі Інтернет, що закуповуються за бюджетні кошти;
6. Надання допомоги навчальним закладам району у підтримці техніки у робочому стані;
7. Сприяння у налаштуванні локальних мереж у навчальних закладах;
8. Виявлення, вивчення, узагальнення та розповсюдження ефективного педагогічного досвіду з питань інформатизації управлінської діяльності, навчально-виховної та методичної роботи;
9. Проведення навчально-методичної роботи з адміністраціями та педагогічними працівниками навчальних закладів щодо запровадження у систему роботи інформаційно-комунікаційних технологій.