Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради

 

Відділ психологічної та соціальної роботи

 
Відділ психологічної та соціальної роботи
Адреса: м.Харків, вул. Лермонтовська, 15/17,
телефон: 704-38-28, 704-38-09

Коваленко Тетяна Матвіївна, завідувач відділу психологічної та соціальної роботи;

Лисиця Тетяна Михайлівна, методист (забезпечення соціально-психологічного супроводу освітнього процесу ЗНЗ);

Яхно Вікторія Ігорівна, методист (забезпечення супроводу соціального захисту дітей, забезпечення соціально-педагогічного супроводу освітнього процесу в ЗНЗ);

Петришена Оксана Миколаївна, методист (забезпечення соціально-психологічного супроводу освітнього процесу ЗНЗ).

 

Напрями роботи ВП та СР МЦ РУО 2011-2012 н.р.
Відділ психологічної та соціальної роботи продовжує здійснювати психологічний супровід управління навчально-виховним процесом, яке передбачає сумісну роботу співробітників центру з керівниками освітніх установ, практичними психологами й соціальними педагогами навчальних закладів.

 

Цілі:
• підвищення психологічної компетентності всіх учасників навчально-виховного процесу;
• забезпечення керівників закладів освіти необхідною достатньою інформацією для прийняття оперативних управлінських рішень для довгострокового прогнозування й планування;
• допомога в використанні набутих психологічних знань у практиці управління освітнім процесом у закладах освіти району.

 

Основними напрямами цієї роботи є:
- психологічна просвіта;
- психологічна профілактика;
- соціально-психологічні дослідження;
- психологічне консультування;
- соціально-педагогічний супровід дітей, підлітків, учнівської молоді;
- соціально-психологічний супровід дітей пільгового контингенту та їх сімей;

 

Методологічні засади:
нормативність: Конституція України, Закон України «Про освіту», Указ Президента України «Про Національну доктрину розвитку освіти», Закон України «Про загальну середню освіту», Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, ряд інших нормативно-правових актів;
об’єктивність: результати комплексної психолого-педагогічної діагностики (в межах всеукраїнського експерименту «Психолого-педагогічного проектування соціального розвитку особистості учнів»); аналіз соціально-психологічних досліджень серед керівників і педагогів освітніх установ району; моніторинг (щорічний) розвитку учнів, моніторинг ефективності роботи навчальних закладів;
комплексність: соціально-психологічне супроводження спрямовано на всебічне удосконалення управління освітнім процесом;
науковість: використання теорії психології управління освітнім процесом, використання методів АСПН, КСПД.

 

Головні напрямки реалізації програми розвитку мережі Шкіл сприяння здоров’ю
Дошкільна освіта: просвітницька, методична, консультативна допомога адміністрації, практичним психологам, вихователям ДНЗ та батькам вихованців.
Середня загальна освіта: координація впровадження здоров’язберігаючих та здоров’яформуючих технологій в систему освіти, консультативна допомога адміністрації, практичним психологам, соціальним педагогам , вчителям навчальних закладів.
Позашкільна освіта: соціально-психологічний супровід організації дитячого дозвілля, профілактики бездоглядності й правопорушень, соціалізації дітей.

 

Психологічне консультування

Актуальність. Зміни у політичному житті та економічному становищі України за останні роки мають тотальний характер і стосуються всіх соціальних інститутів, у тому числі - і освіти. Спостерігається прискорення динаміки змін соціальних систем, виникнення нових для нас соціальних відносин, що впливають на самопочуття окремої людини та її стосунки. У таких умовах особливо гостро стоять питання щодо визначення місії освітніх установ, організації ефективного управління розвитком навчального закладу, створення сприятливих психологічних умов для здійснення навчально-виховного процесу. Саме для допомоги вирішення цих питань у ВП та СР розроблена та впроваджена система консультування всіх учасників навчально-виховного процесу.

Мета: оптимізація управління освітнім процесом шляхом створення корпоративного мотиваційно-ціннісного середовища, спрямованого на формування відповідального ставлення кожного до участі в навчально-виховному процесі.

 

Завдання:
1. Допомога у визначенні шляхів оптимізації навчально-виховного процесу.
2. Допомога у визначенні орієнтирів у створенні систем мотивації педагогічних колективів.
3. Сприяння нормалізації міжособистісних стосунків усіх учасників освітнього процесу.
4. Проведення профілактики непорозумінь та конфліктів між учасниками освітнього процесу.

 

Напрями консультування:
• управлінське консультування;
• кризове психологічне консультування;
• сімейне консультування.

 

Психологічні прийоми:
• діагностика (тестування та анкетування);
• системне моделювання;
• когнітивна реконструкція.

 

Форми консультування :
• індивідуальні ;
• групові.

/Files/images/P1010231.JPG

Соціально-педагогічний супровід дітей, підлітків, учнівської молоді

Мета: створення умов для всебічного розвитку дітей, підлітків, учнівської молоді в мікро соціумі.

 

Завдання:
1. Координація роботи освітніх закладів щодо профілактично-виховної, культурно-освітньої, творчої роботи з учнями та вихованцями.
2. Методичний супровід діяльності соціальних педагогів закладів освіти.
3. Організація роботи педагогічних колективів закладів освіти щодо профілактики та запобігання злочинності бездоглядності та безпритульності неповнолітніх, поширенню алкоголізму, наркоманії та СНІДу.
4. Взаємодія навчальних закладів, сім'ї, служб у справах дітей, соціального захисту, ЦССДМ, ВКМСД, прокуратури, юстиції та громадських організацій з метою створення в соціальному середовищі умов для розвитку дітей.

Соціально-психологічний супровід дітей пільгового контингенту

Мета: створення умов для соціального захисту, розвитку дітей пільгового контингенту та їх сімей.

 

Завдання:
1. Координація роботи освітніх закладів щодо здійснення соціального захисту, розвитку дітей пільгового контингенту та їх сімей.
2. Методичний супровід діяльності адміністрації та громадський інспекторів закладів освіти.
3. Організація роботи щодо ведення відповідної документації в раках соціального захисту дітей.
4. Організація та створення умов для отримання психологічної, педагогічної та матеріальної допомоги дітей пільгового контингенту та їх сімей.
5. Взаємодія освітніх закладів, сім'ї, служб соціального захисту та громадських організацій з метою створення в соціальному середовищі умов для розвитку дітей пільгового контингенту та їх сімей.

 

/Files/images/вихователь року 024.jpg