Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради

 

Моніторинг як складова механізму управління навчально-виховним процесом

Освітній процес останніх років має тенденцію розглядатись з позицій можливостей надання якісних освітніх послуг, інтегрування національної освітньої системи у мережу європейського і світового простору. Якість освіти передбачає зміну рівня освіченості учнів, раціональне використання їхнього часу, збереження здоров’я і високу самооцінку.
Головна функція моніторингового супроводу в навчально – виховному процесі – проектування й організація умов, які б сприяли розвиткові особистості, її індивідуальних особливостей, забезпечували б повне розкриття наявного потенціалу в кожного учня, орієнтували на самовдосконалення особистості.


У зв’язку з цим у гімназії з 2001 року в гімназії проводяться моніторингові дослідження за декількома напрямками:


- педагогічний моніторинг;


- моніторинг інноваційної діяльності педагогів;


- моніторинг рівня навчальних досягнень;


- моніторинг участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах;


- моніторинг рівня освітньої підготовки (результати ДПА);


- моніторинг працевлаштування учнів – випускників 9-х, 11-х класів;


- моніторинг організації позаурочної діяльності учнів;


- моніторинг організації профільного навчання;


- моніторинг соціального розвитку особистості учнів;


- моніторинг охоплення навчанням дітей і підлітків шкільного віку у мікрорайоні гімназії тощо.


Один з основних показників ефективності функціонування системи загальної освіти є рівень навчальних досягнень учнів.


Проведення комплексних багатоаспектних моніторингових досліджень якості загальноосвітньої підготовки учнів дають змогу виявити фактори, що впливають на рівень їх освіченості та відшукати можливі шляхи підвищення освітнього рівня, з’ясувати причини невідповідності сучасним вимогам суспільства.


Отримана під час моніторингових досліджень інформація надає можливість адміністрації приймати виважені управлінські рішення.


Процес становлення та розвитку профільного навчання в гімназії теж потребує системного виконання певних моніторингових операцій діагностично – прогностичного характеру.Результати досліджень дозволяють своєчасно коригувати процес впровадження профільного навчання.


Дані моніторингу враховуються при складанні навчальних планів гімназії, плануванні позакласної та позашкільної профорієнтаційної роботи, укладанні договорів з ВНЗ, плануванні проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації.


Основною метою педагогічного моніторингу є створення інформаційної основи для прийняття управлінських рішень й прогнозування подальшого розвитку керованого об'єкту – діяльності педагогічних працівників.


Метою моніторингу реалізації інноваційних процесів є вивчення ефективності науково-методичної діяльності всіх структурних одиниць в аспекті інноваційної діяльності та вироблення відповідних рекомендацій щодо формування політики і прийняття органами управління гімназії необхідних рішень.


Моніторингові дослідження кількості інновацій, що впроваджуються в школі, показали позитивну динаміку.


В гімназії №55 існує система управління, в якій об'єктом управління виступають інноваційні процеси та процеси, що їх забезпечують, розроблений алгоритм управління.
Моніторинг результативності інноваційної діяльності педагогів гімназії здійснюється на основі базової кваліметричної моделі інноваційної діяльності.
Таким чином, моніторинг – це необхідний механізм управління навчально – виховним процесом.


Отримана під час моніторингових досліджень інформація надає можливість адміністрації використовувати їх для прийняття управлінських рішень, планування контрольно-аналітичної діяльності на наступний навчальний рік, складанні навчальних планів.


Моніторингові дослідження дозволяють підвищити рівень задоволення учнівських освітніх потреб, з максимальною ефективністю використовувати варіативний освітній компонент, вчасно здійснювати поточне коригування та координацію діяльності всіх учасників навчально – виховного процесу.