Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради

 

Інноваційні управлінські та педагогічні технології

«Інноваційні управлінські та педагогічні технології як ефективні засоби розвитку школи»


Л.В. Романова, директор школи,


Т.В. Ілюхіна, заступник директора з НВР,

 

С.Б. Ігнатьєв, заступник директора з НВР

 

 

Спостерігаючи за стрімким розвитком науки і техніки, а разом з тим соціальним та інтелектуальним запитом особистості, кожен із нас чітко усвідомлює, що школа повинна працювати в режимі розвитку, вона «тяжіє» до втілення різних освітніх та управлінських інновацій. А сам процес пізнання – безперервний, тому, пізнавати нове (вчитися) або ж повертатися до вивченого ніколи нікому не пізно.Саме таким принципом керуються адміністрація та педагогічний колектив Харківської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 5 Харківської міської ради Харківської області, яка близько 60 років є культурним та освітнім осередком із добрими традиціями, висококваліфікованими та інтелектуально вихованими вчителями, талановитими учнями, всесвітньо відомими випускниками. Сьогодні школа № 5 - це заклад освіти, де успішно втілюються інноваційні управлінські та педагогічні технології.Що ж спонукало нас до впровадження інноваційних управлінських та педагогічних технологій ?


Перш за все інноваційний простір: вищі навчальні заклади м. Харкова, інформаційно-методичний центр, Управління освіти Київської у місті Харкові ради та інші.Складність і багатоплановість науково-теоретичних пошуків, зумовлених проблемами сучасної загальноосвітньої школи не потребують особливих роз’яснень. Вихід – в педагогічних та управлінських інноваціях в системі загальної середньої освіти. Тому рішенням педагогічної ради школи була затверджена комплексно-цільова програма управління інноваційними процесами на 2004-2010 роки, яка включає в себе інформативно-аналітичний, організаційно-методичний, практичний та узагальнюючий етапи.Запорукою успішного впровадження інноваційних управлінських та педагогічних технологій передусім стали:


1. Якісний склад педагогічного колективу. Адже серед 57 педагогічних працівників: 27 – вчителі вищої категорії, 13 – спеціалісти першої категорії, 7 – спеціалісти другої категорії, 10 вчителів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст», 7 – Відмінники народної освіти та освіти України, 2 – кандидати наук, середній вік колективу – 45 років.
2. Матеріально-технічне забезпечення:


Достатнє забезпечення комп’ютерною технікою.


Це наявність комп’ютерів у бібліотеці, кабінеті інформатики, усіх членів адміністрації, психолога, об’єднаних в єдину локальну мережу та підключених до Інтернету.
Ефективно працюють програмні комплекси «Ефективна школа» (курси, атестація, тарифікація, РВК-83, кадри), шкільна мережа (ЗНЗ - 1, РВК - 76, учні) тощо. 3 березня 2008 року відкрито новий сайт школи.


Оскільки інновація – це новоутворення, нововведення, а освітніми інноваціями є вперше створені, вдосконалені або застосовані освітні, виховні, управлінські системи, що суттєво поліпшують результати освітньої діяльності, то інноваційною освітньою діяльністю є розробка, поширення та застосування освітніх інновацій.


До них відноситься:
1. Технологія організації навчальної діяльності.Цілісну систему навчальної діяльності учнів на уроках становлять фронтальна, індивідуальна та групова діяльність. Вони пронизують увесь навчальний процес. Стосунки між учителем та учнями набувають характеру співпраці, спільної діяльності.
2. Проектна технологія.

 

Яскравим прикладом цієї технології є шкільний проект «Разве может быть иначе», авторами яких є вчителі школи Довгань Галина Дмитрівна і Чистякова Наталія Борисівна та учні 10 – 11 класів.
Метою навчального проектування є створення вчителем таких умов під час освітнього процесу, за яких його результатом є індивідуальний досвід проектної діяльності учня. Під час використання технології вирішується ціла низка дидактичних, виховних і розвивальних завдань.


Учитель молодших класів, Малько Оксана Юріївна, під керівництвом методиста інформаційно-методичного центру Київського районного у місті Харкові управління освіти Уляк Діани Костянтинівни третій рік поспіль один раз на чверть проводить майстер-клас для вчителів початкових класів та заступників директорів з навчально-виховної роботи за методом проектів.Ще один елемент цієї технології «intel – навчання для майбутнього».Цю технологію було втілено в життя в нашій школі завдяки кропіткій роботі методиста ІМЦ Горбачової Елеонори Володимирівни.


Сьогодні в програмі «Іпtеl» працюють заступники директора з навчально-виховної роботи Ілюхіна Тетяна Володимирівна та Ігнатьєв Сергій Борисович, вчитель математики та інформатики Чистякова Наталія Борисівна, вчителі географії Довгань Галина Дмитрівна та Рибальченко Ірина Миколаївна, вчитель історії Агєєва Таїсія Єгорівна, вчителі початкової школи Костеляні Лідія Анатоліївна та Яницька Ірина Володимирівна, учні початкової, основної та старшої школи.(Презентації учнів та вчителів зареєстровані в Інтернеті та на сайті школи.)Інформаційні (комп’ютерні) технології навчання – це ті технології, розробка яких в Україні почалась в середині 70-х років.Інформатизація освіти – це процес збереження сфери освіти теорією і практикою розробки та використання сучасних нових інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічної мети навчання і виховання. Серед тих, хто першими починали втілювати в життя ці технології співробітники відділу освіти Київського району на чолі з Єрмолою Анатолієм Михайловичем.Не секрет, що серед головних тенденцій, які визначають майбутнє є миттєві засоби комунікації (спілкування в чатах, ай се к’ю, скайп, віндоус месенджер та інші), навчання та торгівля через Інтернет, нова ера дозвілля, світ без економічних кордонів та багато іншого.

 

До управлінських інноваційних технологій належать сучасні економічні, психологічні, діагностичні, інформаційні технології, що створюють умови для оперативного та ефективного прийняття управлінського рішення.Експериментальна діяльність в нашій школі здійснюється за двома напрямками:


1. Реалізація цінного підходу до організації педагогічного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах (науковий керівник: Ткачова Наталя Олександрівна, кандидат педагогічних наук, співробітник Харківського національного університету ім. В .Н. Каразіна).
2. Проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу в межах всеукраїнського експерименту психолого-педагогічне проектування особистісного розвитку учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів (науковий керівник: Єрмола Анатолій Михайлович, начальник РУО, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди).Експериментально-дослідна робота виділяє такі етапи:
1-й етап – мотиваційний;
2-й етап – концептуальний;
3-й етап – проектний;
4-й етап – реалізація проекту;
5-й етап – рефлексивно-діагностичний.


У результаті цілеспрямованої роботи в експерименті, як засвідчують вчителі школи, визначені переваги інноваційної системи виховної роботи:
- цілі і завдання виховної роботи визначаються на підставі комплексної психолого-педагогічної діагностики, що дозволяє максимально виявити проблеми та потенційні можливості кожного учня, зробити прогноз подальшого їх розвитку та вибрати ефективні шляхи, форми та методи впливу на особистісний розвиток учнів;
- регулярне дослідження рівня розвитку учнів дозволяє не тільки об’єктивно визначити проблеми і можливості дитини, але й відстежити зміни, що відбуваються в особистісній сфері учнів, оцінювати актуальність, своєчасність, ефективність та результативність виховного впливу;
- педагогічний вплив у межах такої виховної роботи стимулює соціально-комунікативну активність школярів, розкриває індивідуальний потенціал кожної дитини;
- упровадження даної інновації в школі створює єдину систему педагогічної роботи, об’єднує діяльність класних керівників, вчителів-предметників, психолога, адміністрації та батьків, сприяє формуванню в учнів таких важливих психологічних новоутворень, як адекватна самооцінка, здатність до співчуття, повага до точки зору іншої людини;- циклічність роботи за цією системою дозволяє постійно аналізувати ефективність ужитих педагогічних заходів та корегувати діяльність у всіх напрямках виховної роботи.


Результатом комплексної психолого-педагогічної діагностики є визначені на основі комплексного аналізу проблеми та потенційні можливості особистісного розвитку учнів та педагогічного колективу школи.


Цілеспрямована робота в цьому напрямку, як засвідчують результати психолого-педагогічного моніторингу соціально-комунікативного розвитку учнів школи №5, дала змогу підвищити рівень ціннісних орієнтацій, ціннісних пріоритетів, знизити показники деструктивних вад особистісного розвитку (ДВОР), підвищити рівень згуртованості, життєву активність більшості учнів.Як досягнення можна вважати й те, що з року в рік зростає кількість переможців учнівських турнірів та олімпіад. Учні постійно беруть участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, турнірах з базових дисциплін різних етапів, предметних турнірах, конкурсах, турнірі ім. М.В.Ломоносова, відкритому творчому інтелектуально-естетичному турнірі ім. М.В.Ломоносова, Міжнародному конкурсі з української мови ім. П.Яцика, конкурсі ораторського мистецтва, конкурсі юних журналістів, Міжнародному математичному конкурсі „Кенгуру”, Міжнародному фізичному конкурсі „Левеня” та інших. Так, минулого року 38 учнів школи стали переможцями районного етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.
За результатами річного оцінювання більше 80% учнів школи засвоїли програмний матеріал на високому та достатньому рівнях.


Учителями школи Довгань Г.Д., Гальперіною А.Р., Рибальченко І.М. розроблені методичні та дидактичні матеріали з різних предметів: математики, географії, економіки. Більшість із них мають гриф Міністерства освіти.


Створена в школі на засадах особистісно-розвивального підходу система виховної роботи, направлена на соціалізацію учнів, з урахуванням та розвитком потенційних можливостей кожної особистості учасника навчально-виховного процесу спонукала нас до окреслення перспективних завдань розвитку школи:


- забезпечити активну участь учителів, психологів, соціальних педагогів у розробці та супроводі освітніх програм;

- здійснити пошук і апробацію форм ефективної взаємодії класних керівників, учителів-предметників, соціальних педагогів та заступників директора з навчально-виховної роботи, педагогів-організаторів.

 

Чітко окреслено перспективні завдання розвитку школи:
- розширити використання в навчально-виховному процесі методів роботи з ціннісно-смисловими орієнтирами учнів; тренінгів особистісного зростання, міжособистісного спілкування, безконфліктної взаємодії, асертивності (впевненості у собі), самостійності; методів розвитку критичного мислення, протистояння негативним соціальним впливам (ЗМІ, реклама), груповому тиску і маніпуляціям.


Упровадження інноваційних управлінських технологій надає можливість:
- зробити управління більш демократичним;
- навчити учасників навчально-виховного процесу формулювати власну думку, правильно її виражати, доводити свою точку зору, аргументувати й дискутувати, слухати іншу людину, поважати альтернативну думку, будувати конструктивні відносини в групі, визначати своє місце в ній, уникати конфліктів, розв’язувати їх, шукати компроміси, прагнути до діалогу;
- знаходити спільне роз’яснення проблеми;
- розвивати у членів педагогічного колективу почуття спільності, єдності, відповідальності за процес прийняття рішення та його виконання;
- аналізувати більший спектр думок, масив інформації щодо проблеми, з якої приймається рішення, творчо підходити до шляхів її розв’язання, урізноманітнюючи їх.Як бачимо, школа є осередком інноваційної діяльності. Підсумовуючи вищесказане, можемо чітко зазначити, що використання інноваційних управлінських та педагогічних технологій є ефективним засобом розвитку школи.