Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради

 

Адаптація випускників ДНЗ у школі І ступеня

Перехід дитини з дитячого садка у школу є важливим етапом її життя, який пов'язаний не лише зі зміною середовища її розвитку, а й із відповідними процесами самоусвідомлення, із зіткненням з новими проблемами, відкриттям у собі нових можливостей. Одним дітям це додає піднесеного настрою, відчуття виходу на новий життєвий щабель, іншим вселяє ностальгію за звичним життям у дитячому садку, часто породжує стресові стани. Тому дуже важливою є сумісна діяльність школи та дошкільного закладу.


В умовах сумісної діяльності ДНЗ №410 та гімназії №172 перехід до нових умов шкільного навчання здійснюється з найменшими для дітей психологічними труднощами. При цьому забезпечується природне і комфортне їх входження в нові умови, що сприяє підвищенню ефективності виховання і навчання учнів з перших днів перебування в школі.
Це підтверджують і результати діагностики адаптації випускників ДНЗ№410, які навчаються в перших класах нашої гімназії.


В минулому 2008-2009 навчальному році випускники ДНЗ №410 в перших класах гімназії становили 25% від загальної кількості учнів і ми мали наступні показники адаптації на початок навчального року: високий рівень мали 52% учнів, неповну адаптацію мали 44% учнів, дезадаптованих учнів було 4%.


У цьому 2009-2010 навчальному випускники ДНЗ №410 в перших класах гімназії становлять 30% від загальної кількості учнів і ми маємо наступні показники по адаптації: високий рівень мають 27% учнів, неповну адаптацію мають 73% учнів, дезадаптованих учнів не було виявлено.


Адаптація до школи - багатоплановий процес. Його складовими є фізіологічна адаптація і соціально-психологічна адаптація (до вчителів і їх вимог, до однокласників).
У вересні через хворобу були відсутні 7% учнів перших класів, у листопаді їх кількість зменшилась до 2,4%. Це свідчить що організм дітей став реагувати на навантаження з меншою напругою і пристосувався до нових умов навчання.


Друга складова адаптації до школи «Соціально-психологічна адаптація» .


Дітей, по мірі адаптації до школи, розділяють на три групи.


Перша група дітей адаптується до школи протягом перших двох місяців навчання. Ці діти відносно швидко вливаються в колектив, освоюються в школі, набувають нових друзів у класі.
Друга група дітей як правило зазнає труднощів у засвоєнні навчальної програми. Це форма середньої тяжкості адаптації.


Третя група – діти, у яких соціально-психологічна адаптація пов'язана із значними труднощами: вони не засвоюють навчальну програму, у них проявляються негативні форми поведінки, різкий прояв негативних емоцій. Постійний неуспіх у навчанні, відсутність контакту з вчителем створюють відчуження і негативне відношення однолітків.
Серед цих дітей можуть бути ті, хто потребує спеціального лікування. Якщо вчасно не розібратися в причинах поганої поведінки, не скорегувати утруднення адаптації, то це може привести до подальшої затримки в розвитку і несприятливо відбитися на стані здоров'я дитини. Так або інакше, погана поведінка – сигнал тривоги, привід уважніше подивитися на учня і разом з батьками розібратися в причинах ускладнень адаптації до школи.


Результати моніторингу адаптації учнів 1-х класів І та ІІ зрізів які проводилися в листопаді та квітні 2008-2009 н.р.За результатами моніторингу на кінець навчального року 68 % учнів з повною адаптацією (з початку року їх було 48 %), неповну адаптацію мають 32% учнів (за даними першого зрізу їх було 51 %), дезадаптованих учнів не виявлено (на початку навчального року це був один учень).


На базі проведених досліджень психологами надавалися рекомендації класним керівникам та батькам, що до роботи із учнями, які не адаптувалися до шкільного життя. Із неадаптованими та дезадаптованими учнями психологічною службою гімназії проводились індивідуальні розвивально-корекційні заняття.


Завдяки цьому учнів із дезадаптацією у другому зрізі не виявлено, учнів із неповною адаптацією зменшилось на 32 %, а кількість учнів із повною адаптацією збільшилось на 20 %.
Результати моніторингу адаптації учнів 1-х класів І зріз за останні 5 років.


Із результатів моніторингу ми бачимо, що на початок навчального року кількість дітей з дезадаптацією зменшується з 14% у 2005-2006 н.р. до 5% у 2009-2010 н. р.Результати моніторингу адаптації учнів 1-х класів ІІ зріз за останні 4 роки.


Із результатів моніторингу ми бачимо, що на кінець навчального року результати покращуються завдяки проведенню корекційно-виховних занять та злагодженій роботі класних керівників. Так кількість учнів із дезадаптацією у другому зрізі зменшується, учнів із неповною адаптацією також стає менше у порівнянні з І зрізом, а кількість учнів із повною адаптацією збільшується. У порівнянні з 2005-2006 н.р. учнів із повною адаптацією було 37% а у 2008-2009 н.р. їх кількість становила 68% це майже у половину більше.
Як допомогти першокласникові зберегти психічне та фізичне здоров’я?


Успішна адаптація здійснюється завдяки комплексу заходів:
• Організація режиму дня;
• Заняття фізичними вправами;
• Динамічна пауза на уроках;
• Прогулянки на свіжому повітрі;
• Повноцінне харчуванняА також що не мало важливо
• Позитивний психологічний клімат в сім'ї та школі;
• Участь батьків у житті дитини.