Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради

 

Моніторингові дослідження за результатами ЗНО

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗНО ЯК НЕОБХІДНА УМОВА СТВОРЕННЯ
АДЕКВАТНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

ЗНЗ № 52

 

 

Моніторингові дослідження за результатами ЗНО протягом останніх двох років дозволяють констатувати підвищення рівня підготовки учнів школи до вступу у ВШ. З української мови та літератури середній бал становить 7,29. В порівнянні з 2008 роком позитивним є факт відсутності школярів із початковим рівнем навчальних досягнень, збільшився відсоток випускників , що мають високий показник рівня ЗУН.

 

З математики збільшився відсоток учнів, які виконали завдання на початковому рівні, спостерігається збільшення кількості учнів із високим рівнем навчальних досягнень.

 

З історії України показники залишаються стабільно низькими , хоча зменшився відсоток учнів , які мають початковий рівень навчальних досягнень. Моніторингові дослідження результатів ЗНО на районному рівні інспектором Андрійченко Н.В. дозволили розробити заходи підвищення результативності навчання з даного предмета.


Даний матеріал фрагменту засідання педагогічної ради навчального закладу підкреслює необхідність створення спільно з педагогами системи управління процесом якості освіти за результатами ЗНО, яка включає такі складові:


І.ПЕДАНАЛІЗ(кадрове забезпечення, організація НМР, організація НВП).
ІІ.ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ІЗ СУБ'ЄКТАМИ НВП (педкадрами, учнями, батьками).
ІІІ.ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДСИСТЕМ ІЗ ПСИХОЛОГІЧНИМ СУПРОВОДОМ.
ІV.КОНТРОЛЬ.V.КОРЕКЦІЯ.

 

Розглядаючи кожну із складових, можливо констатувати позитивний факт підготовки в районі з 1992 року вчителів – тестологів. Широко використовуються колективні форми роботи з опанування педагогами основ тестового контролю, розробок тестових завдань. Публікації трирівневих завдань у початковій школі та тестів узагальнюючого характеру в 9-х класах стали значною підтримкою в удосконаленні фахової майстерності учителів навчального закладу.


В управлінні підготовкою до ЗНО на першому плані – якість уроку. Технологія проведення уроків узагальнення та систематизації знань удосконалюється. Звернена увага на конструктивно – творчий рівень навчання, який запроваджується в районі з 1998 року.


На засіданнях методичної ради, методичних об’єднань педагогами розглядаються питання якісної підготовки систематизованих та узагальнюючих матеріалів з тієї чи іншої теми, результати взаємоконтролю та особистої навчальної діяльності.


Навчання та мотивація учителів до проведення моніторингу власної траєкторії навчальної діяльності є необхідною умовою результативного управління. Як відзначає Г.Єльнікова, « …якщо контроль і прогнозування проводить виконавець, він сам відповідає за якість своєї роботи, переходить від механічних дій до усвідомлених, тому що зацікавлений у їх продуктивності ».
Проблемних питань щодо управління підготовкою школярів до ЗНО достатньо багато, тому доцільно провести семінар для керівників навчальних закладів району на тему:
« Моніторинг якості освіти як необхідна умова реалізації конституційного права школярів на одержання якісної повної загальної середньої освіти».