Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради

 

Профільне навчання

Профільне навчання в 2011-2012 році здійснюється в 10-11 класах за такими напрямами:

  • суспільно-гуманітарний;

 

  • природничо-математичний;

 

  • технологічний;

 

  • художньо-естетичний;

 

  • філологічний;

 

  • універсальний.

 

З метою професійної орієнтації учнів, сприяння у виборі ними напряму профільного навчання в 8-9 класах передбачена допрофільна підготовка школярів. Форми її організації – введення курсів за вибором, поглиблене вивчення окремих предметів на диференційованій основі. Допрофільна підготовка здійснюється також через факультативи, предметні гуртки, наукові товариства учнів, Малу академію наук, гуртки позашкільних закладів тощо. Допрофільною підготовкою охоплено 1662 учня, які набувають знання в 59 8-9 спеціалізованих та допрофільних класах. У 15 класах поглибленого вивчення математики, хімії, біології, іноземних мов, української мови. географії, інформатики навчається 386 учнів. У 38 спеціалізованих класах з поглибленим вивченням іноземної мови та предметів художньо-естетичного профілю навчається 1060 учнів. У 6 допрофільних класах вивчається українська філологія, право, біологічні технології Профільні 10-11 класи функціонують у 28 навчальних закладах комунальної та приватної форм власності району. В 92 спеціалізованих та профільних 10-11 класах навчається 2288 учнів. У районі функціонує 10 класів універсального профілю, в них навчається 256 учнів (100,110,164,172, «Гімназія Очаг»). Варіативна складова робочих навчальних планів, за якими працюють заклади освіти району, створена з урахуванням інтересів і запитів учнів та їх батьків.

2011-2012 навчальний рік

 

 

Кількість шкіл з профільним навчанням Напрями профілювання № закладу В них класів В них учнів
10 Природничо-математичний 1, 5, 36, 55, 100, 107, 164, 172, "Автодорожник", ХПЛМГ 25 642
5 Філологічний 36, 37, 107, 172, "Професіонал" 10 244
4 Суспільно-гуманітарний 1, 4, 107, 172, "Професіонал" 11 238
5 Технологічний 9, 52, 96, 158, 165, "Професіонал" 13 302
2 Художньо-естетичний 100, 133, ХЛБА 7 167
6 Іноземна філологія (спеціалізовані) 16, 17, 62, 134, 166, 170, "СЕПШ НУА" 26 695
7 Універсальний 100, 110, 164, 172, "Гімназія Очаг" 10 256
  Усього   102 2544

 

 

Був зроблений кількісний аналіз мережі профільних класів природничо-математичного напряму:


10 Природничо-математичний напрям 1, 5, 36, 55, 100, 107, 164, 172, "Автодорожник", ХПЛМГ 25 642
4 Фізико-математичний 100, 164, 172 4 108
4 Фізико-математичний "Автодорожник", ХПЛМГ 4 67
      8 175
3 Математичний 5, 55 6 168
    Автодорожник 1 21
      7 189
3 Біолого-хімічний 36, 55, 107 5 137
1 Хімічний 5 1 27
1 Географічний 5 2 58
1 Екологічний 1 1 27
1 Біолого-технологічний 172 1 29
      25 642
4 Природничо-математичний (допрофільні класи) 5, 36, 107, 172 10 280
6 Технологічний напрям 9, 52, 96, 158, 165, "Професіонал" 13 302

 

 

Зросла кількість класів, учні яких вивчають предмети природничо-математичного напряму: 2010 рік-20 класів, 537 учнів, 2011 рік-25 класів, 642 учня. Предмети технологічного напряму в 2010 році вивчали 154 учня в 7 класах, у 2011 році 302 учня навчається в 13 профільнихкласах технологічного напряму.


Кількість навчальних закладів з допрофільним навчанням Напрями профілювання №№ навчальних закладів Кількість класів Кількість учнів
2 Біологічний 36, 107 3 81
1 Хімічний 5 1 32
1 Географічний 5 2 58
1 Математичний 5 2 50
1 Інформаційні технології 9 1 31
1 Біотехнологічний 172 2 59
Всього Природничо-математичний напрям, технологічний напрям 5 11 311

 

 

У порівнянні з 2010 роком зменшилась кількість учнів, які навчаються в класах з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного напряму: в 2010 році 359 учнів 8, 9 класів поглиблено вивчали математику, хімію, біологію, географію в 13 класах, у 2011 році 311 учнів із 11 класів вивчають предмети природничо-математичного та технологічного напрямів.

У профільних класах у 2011-2012 навчальному році працює 693 вчителя: 245 вищої категорії, 173 першої (60% учителів готові до роботи з учнями профільних класів), 65 другої категорії, 130 спеціалістів. З них 94 мають звання «Старший учитель» (14% від загальної кількості вчителів, які працюють у профільних класах), 102 – «Учитель-методист» (29% д загальної кількості вчителів, які працюють у профільних класах)

/Files/images/((((((((((((1)))))))).JPG

 

 

Відсоток учнів навчальних закладів Київського району, які вступили до профільних вищих навчальних закладів у 2003-2011 роках

 

/Files/images/((((2)))).JPG


У 2011 році в навчальних закладах комунальної та приватної форм власності Київського району отримували освіту 405 учнів 11-их класів. З них 363 учня вступили до ВНЗ III – IV рівнів акредитації, що складає 89 % від загальної кількості випускників 11-их класів. Найбільш активно учні вступали до Харківського Національного університету ім.. В. Н. Каразіна (54 учня), до Харківського Національного університету «Харківський політехнічний інститут» (38 учнів), до Харківської Національної академії міського господарства (32 учня), до Харківської Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого (32 учня), до Харківського Національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди (19 учнів ), до Харківського Національного університету радіоелектроніки (18 учнів), Харківського Національного аерокосмічного університету ім.. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (18 учнів), Харківського Національного медичного університету (16 учнів), Харківського Національного економічного університету (17 учнів), Харківського Національного автомобільно-дорожнього університету (14 учнів), Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» (14 учнів), Харківської державної академії культури (9 учнів) та в інші вищі навчальні заклади. 21 учень вступив до ВНЗ I – II рівнів акредитації, 9 учнів обрали місцем навчання ПТНЗ, 2 учні навчаються за межами України. Таким чином, найбільш привабливими залишаються технічні, економічні, юридичні напрями навчання.

 

 

У листопаді 2011 році був створений освітній округ «Крила Харкова», у склад якого входять загальноосвітні навчальні заклади №№ 16,17, 37, 55, 62, 100,107, позашкільний навчальний заклад СЮТ – 2, дошкільні навчальні заклади №№242, 2, 22, 25, 74. Опорним закладом є Харківський Національний аерокосмічний університет ім.. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Мета освітнього округу - організація в межах Київського району м. Харкова ефективної системи освіти, спрямованої на створення умов для поглибленого вивчення фізики, математики, інформатики, іноземної мови, креслення, забезпечення рівного доступу дітей відповідного віку до якісної дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти. Округ діє на основі створених документів: Положення про освітній округ, Договору про спільну діяльність, плану роботи на 2012 рік. У межах плану учні навчальних закладів району брали участь у проведенні дня відкритих дверей, за допомогою викладачів ХАІ готувалися до виступу на міському турнірі «Раціоналізатор-винахідник», іде підготовка до проведення спільного засідання методичного об’єднання учителів фізики в межах Дня відкритих дверей: презентація майстер-класу викладача фізики ХАІ Завертанної Людмили Семенівни, лекція для вчителів фізики та астрономії «Наука майбутнього», круглий стіл «Освіта XXI століття».