Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради

 

"З Шевченком у серці"

/Files/images/Шевченко.jpg

 

Положення про умови проведення І районного конкурсу «З Шевченком у серці» серед учнів 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Київського району

 

1. Загальні положення

 

1.1. Районний конкурс «З Шевченком у серці» серед учнів 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Київського району проводиться у 2012 році з нагоди дня народження видатного українського письменника Т.Г.Шевченка.

1.2. Загальне керівництво та координацію проведення Конкурсу здійснює методичний центр управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради Харківської області.

1.3. Конкурс проводиться у 3-х вікових групах (учні 5-6 класів, 7-8 класів, 9-11 класів) за номінаціями:

- «Вірш» (номінація для учнів усіх вікових груп);

- «Лист Т.Г.Шевченкові» (номінація для учнів 7-8 та 9-11 класів);

- «Шевченківська преса» (номінація для учнів усіх вікових груп);

- «Дитячий Кобзар» (ілюстрації до творів Т.Г.Шевченка, номінація для учнів 5-6, 7-8 класів).

 

2. Мета та завдання Конкурсу

 

2.1. Мета проведення Конкурсу – привернення уваги учнівської молоді до особистості видатного українського письменника, до його внеску в розвиток української літератури, ознайомлення з його творчою спадщиною.

 

2.2. Завдання Конкурсу:

 

- залучення до надбань української культури;

- ознайомлення молоді із творчістю Т.Г.Шевченка;

- розвиток навичок публічного виступу;

- формування навичок відстоювання власної точки зору;

- виявлення й підтримка обдарованої молоді.

 

3. Оргкомітет та журі Конкурсу

 

3.1. Для організації та проведення Конкурсу створюються оргкомітет і журі, склад яких затверджується наказом начальника управління освіти.

3.2. Оргкомітет визначає порядок, форми, місце, дату проведення; забезпечує організаційну підготовку, створює імідж Конкурсу, пропагує його результати, розповсюджує інформаційні матеріали.

3.3. Журі Конкурсу розробляє критерії оцінювання конкурсних робіт, складає протоколи, оцінює досягнення учасників Конкурсу, визначає переможців.

 

4. Порядок проведення Конкурсу

 

Районний Конкурс проводиться в 2 етапи:

- І (відбірковий) етап – заочний - до 13.03.2012 року;

- ІІ (підсумковий) етап – очний - до 19.03.2012 року.

У І (відбірковому) етапі Конкурсу беруть участь усі бажаючі учні 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Київського району.

Для участі у І (відбірковому) етапі необхідно подати до оргкомітету конкурсну роботу і заявку на участь в електронному та друкованому вигляді.

У ІІ (підсумковому) етапі Конкурсу беруть участь переможці І (відбіркового) етапу.

 

5. Порядок проведення Конкурсу

 

5.1. Порядок проведення І (відбіркового) етапу Конкурсу

 

У І (відбірковому) етапі Конкурсу беруть участь усі бажаючі учні 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Київського району.

5.1.1. Вимоги до оформлення робіт, представлених в номінації «Вірш».

 

Мова написання – українська.

Роботи оцінюються за критеріями:

- оригінальність образно-художнього мислення;

- композиційно-логічне оформлення тексту;

- грамотність викладу та культура оформлення.

Вимоги до оформлення: формат А4, шрифт TIMES NEW ROMAN, 14 кегль, інтервал – 1,5. Поля сторінки: ліве – 2 см, верхнє – 1 см, праве – не менше 0,8 см, нижнє – 2 см.

Дозволяються супровідні ілюстрації, виконані авторами.

Усі аркуші нумеруються внизу сторінки по центру (1 – титульний аркуш; номер «1» не друкується).

 

5.1.2. Вимоги до оформлення робіт, представлених в номінації «Лист Т.Г.Шевченкові».

 

Мова написання – українська.

Роботи оцінюються за критеріями:

- оригінальність образно-художнього мислення;

- композиційно-логічне оформлення тексту;

- грамотність викладу та культура оформлення.

Вимоги до оформлення: формат А4, шрифт TIMES NEW ROMAN, 14 кегль, інтервал – 1,5. Поля сторінки: ліве – 2 см, верхнє – 1 см, праве – не менше 0,8 см, нижнє – 2 см). Обсяг не більше 1 сторінки.

Дозволяється використання конвертів та супровідних ілюстрацій авторів.

 

5.1.3. Вимоги до оформлення робіт, представлених у номінації «Дитячий Кобзар».

 

Техніка виконання роботи довільна (живопис, графіка, колаж, бісер, вишивка).

Робота повинна бути оформлена в паспарту, супроводжуватися інформацією, яка прикріплюється до роботи праворуч внизу і містить:

- тему роботи;

- прізвище, ім'я, вік автора (авторів);

- назву навчального закладу.

Роботи оцінюються за критеріями:

- відповідність тематиці Конкурсу;

- оригінальність;

- майстерність виконання.

Після нагородження переможців Конкурсу роботи, представлені в даній номінації, повертаються учасникам.

 

5.1.4. Вимоги до оформлення робіт, представлених у номінації «Шевченківська преса» (шкільні журнали та газети)

 

Вимоги: наявність не менше 3-х рубрик (бажано у рубриках надати інформацію про проведення Шевченківського тижня, різноманітні опитування, кросворди, творчі роботи учнів); наявність інформації про учасників редакційної колегії (П.І.Б., клас, функції. Наприклад, Петров Іван, учень 5-В класу, фотокореспондент).

Вимоги до оформлення: формат А4, усі аркуші нумеруються внизу сторінки по центру (1 – титульний лист; номер «1» не друкується)

Критерії оцінювання газет:

- грамотність викладу та культура оформлення;

- відповідність тематиці Конкурсу;

- чітка структура;

- оригінальність.

 

5.2. ІІ (підсумковий) етап Конкурсу

 

У ІІ (підсумковому) етапі Конкурсу беруть участь учні-переможці І (відбіркового) етапу.

ІІ тур проходить у 2 етапи: письмове тестування за творчістю Т.Г.Шевченка та співбесіда конкурсантів із членами журі.

До ІІ туру ІІ етапу допускаються учні, які набрали найбільшу кількість балів за результатами співбесіди. Тривалість співбесіди за темами Конкурсу до 5 хвилин.

У ході письмового тестування учні дають відповіді на запитання репродуктивного та творчого характеру, що висвітлюють, доповнюють, розширюють загальноосвітні відомості з української літератури про Т.Г.Шевченка.

Результативність тестування оцінюється за такими критеріями:

- знання основних біографічних відомостей із життя Т.Г.Шевченка;

- обізнаність із творчістю Т.Г.Шевченка;

- наведення прикладів, що ілюструють головну думку відповіді;

Результативність співбесіди оцінюється за такими критеріями:

- знання основних біографічних відомостей із життя Т.Г.Шевченка;

- навички художнього аналізу ліричних та прозових творів;

- наявність емоційно-ціннісного ставлення, висловлення власної думки;

- загальний рівень ерудованості, культури мовлення.

Критерії оцінювання відповідей учасників:

- знання фактичного та теоретичного матеріалу;

- наведення прикладів, що ілюструють головну думку відповіді;

- грамотне оформлення усної відповіді;

- культура мовлення.

 

6. Документація Конкурсу

 

Для участі у Конкурсі необхідно до 13.03.2012 надати в електронному та друкованому вигляді наступні документи: заявку на участь та творчі роботи.

Роботи, які не відповідають тематиці Конкурсу або оформлені з порушенням встановлених правил, а також подані до оргкомітету після встановленого терміну, до участі у Конкурсі не допускаються.

 

7. Визначення переможців Конкурсу та нагородження

 

Журі оцінює роботи в кожній номінації за встановленими критеріями. Переможцями в номінаціях Конкурсу вважаються роботи, які набрали найбільшу кількість балів і посіли І, ІІ, ІІІ місця.

Підсумки Конкурсу затверджуються наказом районного управління освіти і науки Харківської міської ради Харківської області.