Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради

 

Крок до творчості

/Files/images/Крок до творчості.png

 

Положення про І районний конкурс «Крок до творчості»

 

Районний конкурс «Крок до творчості» проводиться серед учнів 2-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Київського району усіх типів і форм власності.

Мета конкурсу: виявлення і підтримки творчих здібностей учнів, підвищення інтересу учнівської молоді до вивчення української та російської мов, популяризації різних видів і напрямів дитячої творчості.

 

1. Загальні положення

 

1.1. Конкурс «Крок до творчості» проводиться за ініціативою управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради Харківської області з нагоди Міжнародного дня дитячої книги.

1.2. Конкурс проводиться в 11 номінаціях:

- «Юні казкарі» (для учнів 2-4 класів);

- «Юні поети» (для учнів 2-4 класів);

- «Веселий пензлик» (заочний, для учнів 2-4 класів);

- «У світі казок Г.Х.Андерсена (заочний, для учнів 2-4 класів);

- «Байки сучасних школярів» (для учнів 5-7 класів);

- «Вірші про шкільне життя» (для учнів 5-7 класів та для учнів 8-11 класів);

- «Оповідання зі шкільного життя» (для учнів 5-7 класів);

- «Учнівські усмішки» (для учнів 5-7 класів).

- «Есе» (теми «Сучасні діти – які вони? «Учителі і діти: секрети спілкування», «Життя в режимі оnline» (діти і світ комп’ютерів) (для учнів 8-11 класів);

- «Лист у майбутнє» (лист майбутнім школярам) (для учнів 8-11 класів);

- «Найкращий збірник учнівської творчості» (для учнів 2-4 класів; 5-7 класів; 8-11 класів; творчість вчителів).

 

2. Оргкомітет та журі Конкурсу

 

2.1.Для організації та проведення Конкурсу створюються оргкомітет і журі, склад яких затверджується наказом начальника управління освіти.

2.2. Оргкомітет визначає порядок, форми, місце, дату проведення Конкурсу; забезпечує організаційну підготовку, створює імідж Конкурсу, пропагує його результати, розповсюджує інформаційні матеріали.

2.3. Журі Конкурсу розробляє критерії оцінювання конкурсних робіт, складає протоколи, оцінює досягнення учасників Конкурсу, визначає переможців.

 

3. Порядок проведення Конкурсу

 

Районний Конкурс проводиться в 2 етапи:

- І (відбірковий) етап – заочний - до 28.03.2012 року;

- ІІ (підсумковий) етап – очний - до 03.04.2012 року.

У І (відбірковому) етапі конкурсу «Крок до творчості» беруть участь усі бажаючі учні 2-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Київського району відповідно до зазначених номінацій.

Для участі у І (відбірковому) етапі необхідно подати до оргкомітету конкурсну роботу і заявку на участь в електронному та друкованому вигляді.

У ІІ (підсумковому) етапі Конкурсу беруть участь переможці І (відбіркового) етапу.

 

3.1. Порядок проведення І (відбіркового) етапу Конкурсу

 

3.1.1. Вимоги до оформлення робіт малих літературних жанрів(номінації «Юні казкарі», «Юні поети», «Байки сучасних школярів», «Вірші», «Оповідання зі шкільного життя»; «Учнівські усмішки», «Есе», «Лист у майбутнє» (лист майбутнім школярам), представлених на Конкурс:

Мова написання – українська і російська.

Вимоги: формат А4, шрифт TIMES NEW ROMAN, 14 кегль, інтервал – 1,5. Поля сторінки: ліве – 2 см, верхнє – 1 см, праве – не менше 0,8 см, нижнє – 2 см). Усі аркуші нумеруються внизу сторінки по центру (1 – титульний лист; номер «1» не друкується).

Дозволяються супровідні ілюстрації, виконані авторами.

Роботи оцінюються за критеріями:

- оригінальність образно-художнього мислення;

- композиційна цілісність;

- грамотність викладу та культура оформлення.

Для участі в зазначених номінаціях достатньо представити 1 роботу, для представлення в номінації «Найкраща збірка дитячої літературної творчості» - не менше 10 робіт.

Дозволяється використання супровідних ілюстрацій авторів.

 

3.1.2. Вимоги до оформлення робіт, представлених у номінації «Веселий пензлик».

 

Юні художники готують роботу за казками Г.Х. Андерсена.

Техніка виконання малюнку довільна.

Робота повинна бути оформлена в паспарту, супроводжуватися інформацією, яка прикріплюється до роботи праворуч внизу і містить:

- тему роботи;

- прізвище, ім'я, вік автора (авторів);

- назву навчального закладу.

Критерії оцінювання:

- відповідність змісту тексту;

- оригінальність композиційного рішення;

- майстерність виконання;

- яскрава індивідуальність.

 

3.1.3. Вимоги до оформлення робіт, представлених у номінації «У світі казок Г.Х. Андерсена»

 

Юні майстри готують поробку за казками Г.Х. Андерсена.

Техніка виконання довільна. Заявки на участь надаються до оргкомітету до 28.03.2012 року. Роботи надаються 03.04.2012 року до оргкомітету Конкурсу.

Роботи оцінюються за такими критеріями:

- відповідність змісту тексту;

- оригінальність композиційного рішення;

- майстерність виконання;

- індивідуальність.

Роботи, які не відповідають тематиці Конкурсу або оформлені з порушенням встановлених правил, а також подані до оргкомітету після встановленого терміну, до участі у Конкурсі не допускаються.

 

3.2. Проведення ІІ (підсумкового) етапу Конкурсу

 

У ІІ (підсумковому) етапі Конкурсу беруть участь учні-переможці І (відбіркового) етапу.

У ІІ турі ІІ етапу учні декламують власні твори під час роботи секційних засідань. Тривалість виступу до 3-х хвилин.

Виступи оцінюються за такими критеріями:

- володіння аудиторією;

- культура мовлення;

- красномовність;

- оригінальність виступу;

- дотримання регламенту виступу.

 

3.3. Персональний склад оргкомітету, журі Конкурсу, а також їх рішення затверджуються наказом управління освіти адміністрації району.

 

3.4. Для участі учнів у І (заочному) етапі подається заявка (форма додається).

 

4. Визначення переможців Конкурсу та нагородження

 

Журі оцінює роботи в кожній номінації за встановленими критеріями. Переможцями в номінаціях Конкурсу вважаються роботи, які набрали найбільшу кількість балів і посіли І, ІІ, ІІІ місця.

Підсумки Конкурсу затверджуються наказом районного управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради Харківської області.

Матеріали Конкурсу та роботи учасників зберігаються протягом року оргкомітетом Конкурси. Роботи переможців буде розміщено на сайті районного управління освіти адміністрації Київського району.