Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради

 

Мій родовід

/Files/images/Мій родовід.JPG

 

Умови проведення І (районного) етапу міського конкурсу учнівських творів «Мій родовід» серед учнів 8-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році

 

1. Загальні положення

 

1.1. І (районний) етап міського конкурсу учнівських творів «Мій родовід» (далі Конкурс) проводиться серед учнів 8-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів всіх типів та форм власності.

1.2. Загальне керівництво та координацію проведення І (районного) етапу Конкурсу здійснює управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради Харківської області.

1.3. Конкурс проводиться за номінаціями:

- «Родовід моєї сім’ї»;

- «Харків в історії моєї родини»;

- «Реліквія моєї сім’ї»;

- «Ордени та медалі моєї родини».

 

2. Мета за завдання Конкурсу

 

2.1. Метою Конкурсу є виховання у підростаючого покоління патріотизму, любові до свого роду, міста, країни.

2.2. Основними завданнями Конкурсу є:

- підвищення рівня духовних і моральних цінностей сім’ї;

- популяризація родинних цінностей;

- активізація творчого потенціалу учнівської молоді.

 

3. Оргкомітет та журі Конкурсу

 

3.1. Для організації та проведення Конкурсу створюються оргкомітет і журі, склад яких затверджується наказом управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради Харківської області..

3.2. Оргкомітет визначає порядок, форми, місце, дату проведення Конкурсу; забезпечує організаційну підготовку, створює імідж Конкурсу, пропагує його результати, розповсюджує інформаційні матеріали.

3.3. Журі Конкурсу розробляє критерії оцінювання конкурсних робіт, складає протоколи, оцінює досягнення учасників Конкурсу, визначає переможців.

 

4. Порядок проведення Конкурсу

 

4.1. І (районний) етап проводиться з 22 до 29 березня 2012 року.

4.2. Кількість робіт, представлених від навчальних закладів, не обмежується.

4.3. Конкурсні твори подаються в електронному і друкованому вигляді (переплетені).

4.4. Роботи, подані на конкурс, повинні відповідати вимогам написання творів згідно зі шкільною програмою. Роботи інформативно-реферативного характеру не розглядаються.

4.5. Робота виконується українською мовою.

4.6. Робота друкується на папері формату А4 з використанням текстового редактору Microsoft Office Word, шрифт Times New Roman, 14 розмір, полуторний інтервал.

4.7. Усі аркуші нумеруються внизу сторінки по центру (1 - титульний лист; номер «1» не друкується).

 

5. Критерії оцінювання учнівських творів

 

- відповідність змісту заявленій темі;

- повнота розкриття теми;

- творчий підхід до розкриття теми, оригінальність твору;

- логічність та послідовність розкриття теми;

- мовне оформлення;

- додержання стильової єдності;

- повнота висвітлення родинних традицій і цінностей;

- наявність ілюстративного матеріалу (фотографій, малюнків тощо). Перевага надається роботам, які міститимуть додаткову інформацію відповідно до тем учнівських творів.

 

6. Визначення переможців Конкурсу

 

Журі оцінює роботи в кожній номінації за встановленими критеріями.

Переможцями в номінаціях Конкурсу вважаються роботи, які набрали найбільшу кількість балів.

 

7. Нагородження переможців Конкурсу

 

7.1. Переможці в номінаціях Конкурсу нагороджуються дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради.

7.2. За згодою журі оргкомітет Конкурсу має право встановлювати додаткові заохочувальні призи.