Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради

 

Педагогічна рада в сучасній школі

/Files/images/image000.gif

 

Педрада має бути вищим колегіальним органом управління школою, а також виявом громадської думки педагогічного колективу. Саме на педраді має відбуватися колективна рефлексія шкільного життя, виявлення резервів для вдосконалення навчально-виховного процесу, вироблення стратегій розвитку школи. А для цього треба оволодівати майстерністю підготовки та проведення педрад. Сподіваємося, що запропоновані матеріали допоможуть вам повною мірою реалізувати потенціальні можливості педради.

 

Бібліографічний список літератури адресовано керівникам закладів освіти, вчителям, класним керівникам, а також всім тим, хто прагне до самовдосконалення в професійному плані:

 

1. Александрова В.С. Педагогічна рада«Шляхи формування компетентностей учнів» / В.С.Александрова // Управління школою.– 2008. –№6. – С. 2-6.

2. Андрієнко Т. Педагогічна рада – педагогічний ринг «Роль особистості класного керівника у формуванні творчо працездатного учнівського коллективу» / Т.Андрієнко // Завуч (Шк. світ). – 2008. – № 14.– С.4-8.

3. Бахтиярова Л. Педсовет на тему «Трудовое воспитание школьников» / Л.Бахтиярова // Воспитание школьников. – 2008. –№2. – С. 8-12.

4. Білоус І. Педрада – усний журнал / І.Білоус // Завуч (Шк. світ). – 2009. – №13. – С. 1-16. – (Вкладка).

5. Богданова Л. Нетрадиційна педрада знаходить виходи / Л.Богданова // Директор школи (Шк. світ). – 2006. – №25-26. – С. 18-25.

6. Боговєсова О. Педагогічна рада: захист ідей / О.Боговєсова // Директор школи (Шк. світ). – 2007. – №5. – С. 13-16.

7. Бондар Г. Який він – сучасний учень?:педагогічна рада – ділова гра / Г. Бондар // Завуч (Шк. світ). –2008. – №27. – С. 16-22.

8. Вальчевська Ж. Системний аналіз діяльності учнів: методична розробка педагогічної ради в школі / Ж.Вальчевська, Т.Грушецька // Управління освітою (Шк. світ). – 2007. – №11. – С. 14-20. – (Вкладка).

9. Васильєва Л. Алгоритм педагогічної ради / Л.Васильєва // Завуч (Шк. світ). – 2008. – №4. – С. 4-9.

10. Вечедов Д.М. Функции педагогического совета в развитии инновационной деятельности преподавателей колледжа/ Д.М.Вечедов // Среднее профессиональное образование. – 2009. –№1. – С. 66-68.

11. Вороніна Н. Усе починається з педагогічної ради. Організація навчально-виховного процесу в умовах інтеграції традиційної та особистісно орієнтованої освіти / Н. Вороніна // Управління освітою (Шк. світ). – 2006. – №13-14. – С. 8-11.

12. Все про педраду / упоряд. М.Голубенко. – К.: Шкільний світ, 2007. – 128 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

13. Галяпа М. Порядок ведення засідання педагогічної ради / М.Галяпа // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2009. –№ 7. – С. 59-61.

14. Голуб І. Реалістичне виховання через гімназійні клуби та об'єднання: педагогічна рада / І.Голуб, Т.Федотова // Завуч (Шк. світ). – 2008. – №28. – С. 10-16.

15. Готуємося до засідання педради: із досвіду ліцею №17 м. Хмельницький // Школа (Шк. світ). – 2008. –№8. – С. 45-68.

16. Григорова С.В. Методичний проект «Педагогічна рада» / С.В.Григорова // Завучу. Усе для роботи. –2009. – №20. – С.23-30. – Бібліогр.: 5 назв.

17. Гужва О.І. Педагогічна рада «Зростання професіоналізму вчителя в системі компетентнісно орієнтованого навчання» / О.І.Гужва, О.Б.Дубровкіна // Завучу. Усе для роботи. – 2009. – №15/16. – С. 54-60. – Бібліогр.: 19 назв.

18. Гужва О.І. Педагогічна рада «Формування компетентностей саморозвитку і самоосвіти в умовах реалізації навчально-виховного процесу ліцею» / О.І.Гужва, Л.М.Гунько // Управління школою. – 2008. – №6. – С. 7-10.

19. Дзюба Т. Інноваційні форми організації діяльності педагогічної ради школи / Т.Дзюба // Директор школи (Шк. світ). – 2006. – №21-22. – С. 46-58.

20. Дубровкіна О.Б. Педагогічна рада. Потреба у здоровому способі життя як ознака компетентності особистості / О.Б.Дубровкіна, В.В.Рукас // Управління школою (Основа). – 2008. – №33. – С. 27-31.

21. Євдошенко Г. Нетрадиційні форми проведення педагогічної ради / Г.Євдошенко // Директор школи ( Шк. світ). – 2006. – №10-11. – С. 10-12.

22. Євтушенко Ф. Вплив атестації на самовдосконалення, саморозвиток особистості педагога: педагогічна рада / Ф.Євтушенко, Н.Сергієнко, О.Боговєсова // Директор школи (Шк. світ). – 2006. – №47. – С. 17-19.

23. Жихарєва Т.А. Використання нових технологій при підготовці й проведенні педагогічних рад / Т.А.Жихарєва, Т.П. Ковтун, Н.Т.Артюр // Управління школою (Основа). – 2006. – №6. – С. 11-15.

24. Жихарєва Т.А. Проектні технології у діяльності педагогічної ради / Т.А.Жихарєва // Управління школою (Основа). – 2008. –№15. – С. 17-25.

25. Залізко І.О. Педагогічна рада як творчі звіти вчителів / І.О.Залізко // Завучу. Усе для роботи. – 2010. – №8. – С. 28-30.

26. Захист інноваційного проекту: засідання педради // Школа (Шк. світ). – 2008. –№8. – С. 37-43.

27. Золотухіна С.Т. Педагогічна рада: історія і досвід / С.Т.Золотухіна, О.І.Онипченко. – Х.: Основа, 2008. – 176 с.: табл. – (Б-ка журн. «Управління школою»; вип. 2 (65)).

28. Казачінер О.С. Педрада«Діагноз: неуспішність. Причини неуспішності та шляхи подолання» / О.С.Казачінер // Завучу. Усе для роботи. – 2009. – №17. – С.2-4.

29. Катаєва Т.Т. Педагогічна рада. Формування екологічної культури особистості / Т.Т.Катаєва // Виховна робота в школі. – 2008. – №11. – С. 26-29.

30. Колодій Г. Педагогічне новаторство: Готуємося до засідання педради/ Г.Колодій // Школа (Шк. світ). – 2008. –N 8. – С. 5-11.

31. Конькова С. Нетрадиційна форма педради / С.Конькова // Відкритий урок. – 2007. – №1. – С. 12-17.

32. Косминська С. Педагогічна рада «Шляхи розвитку творчої особистості учнів»: із досвіду Одеської Маріїнської гімназії / С.Косминська, О.Поліщук, О.Стратонова // Завуч (Шк. світ). – 2008. – №16. – С. 30-34.

33. Котич Р. Нестандартні варіанти засідань педради / Р.Котич // Школа (Шк. світ). – 2008. –№8. – С. 12-14.

34. Котова Ю.А. Педагогічна рада «Модель компетентного вчителя» / Ю.А.Котова // Завучу. Усе для роботи. – 2009. – №17. – С. 5-7. – Бібліогр.: 6 назв.

35. Лукасевич В. Педагогічна рада – рольова гра / В.Лукасевич // Директор школи (Шк. світ). – 2008. –№36. – С. 9-13.

36. Мазур О. Особистість учителя – творець умов особистісного зростання учнів: підготовка та проведення засідання педради / О.Мазур // Школа (Шк. світ). –2008. –№4. – С. 17-36.

37. Мараховська Т. Педколектив + батьківська громада: педагогічна рада на тему: «Співпраця батьківської громадськості та педаколективу як одна з умов успішної самореалізації особистості учня» / Т.Мараховська // Соціальний педагог (Шк. світ). – 2008. –№8. – С. 25-27.

38. Мельник Н.П. Педрада – захист інновацій «Комп'ютерні технології як засіб розвитку творчої особистості учнів» / Н.П.Мельник // Завучу. Усе для роботи. – 2009. – №11/12. – С. 38-42. – Бібліогр.: 6 назв.

39. Михайлик Л. Технологія підготовки нетрадиційних форм засідань педради / Л.Михайлик // Школа (Шк. світ). – 2008. –№8. – С. 30-36.

40. Мітковська І.А. Педагогічна рада «Застосування міжпредметних зв'язків як важливого фактора підвищення ефективності навчання» / І.А.Мітковська, З.П.Гоменюк, Т.М.Плакун // Завучу. Усе для роботи. – 2009. – №11/12. – С. 43-52.

41. Моделі сучасної педагогічної ради // Завуч (Шк. світ). – 2009. – №5. – С. 1-16. –(Вкладка).

42. Морозова Н.М. Педагогічна рада «Традиційні та інноваційні технології в сучасному уроці» / Н.М.Морозова // Завучу. Усе для роботи. – 2009. –№11/12. – С. 53-54.

43. Мотуренко Н.В. Августовский педсовет. Каким ему быть? / Н.В.Мотуренко // Завуч для администрации школ. – 2008. –№6. – С. 140-144.

44. Нетрадиційні засідання педагогічної ради // Сучасна школа України. – 2009. – №10. – С. 3-60.

45. Ніколенко Л.М. Педагогічна рада як творча лабораторія / Л.М.Ніколенко // Завучу. Усе для роботи. – 2010. – №8. – С. 2-6.

46. Носова Н. Педрада – «Мозковий штурм» / Н.Носова // Директор школи (Шк. світ). – 2006. – №19. – С. 9-11.

47. Пам’ятки організаторам педагогічних рад // Завуч (Шк. світ ). – 2005. – №12. – С. 18.

48. Пастух С.І. Педагогічна рада «Сучасний урок – спільна творчість учителя й учнів» / С.І. Пастух // Завучу. Усе для роботи. – 2010. – №8. – С. 7-20.

49. Педагогический совет в школе: опыт, проблемы: учеб.-метод. пособ. / под ред. Ф.П.Черноусовой. – М.: Педагогическое общество России, 2007. – 80 с.

50. Педагогічна рада // Директор школи (Шк. світ). – 2009. – №12. – С. 124.

51. Педагогічна рада // Управління школою (Основа). – 2006. – №7. – С. 2-22.

52. Педагогічна рада. Ч. 1 / упоряд. Н.Мурашко. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2005. – 128 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

53. Педагогічна рада. Ч. 2 / упоряд. Н.Мурашко. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2005. – 128 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

54. Педагогічна рада з використанням мультимедіа // Завуч (Шк. світ). – 2008. – №29. – С 1-12. – (Вкладка).

55. Педагогічна рада «Шляхи розвитку творчої особистості учнів» // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2008. – №2. – С. 6-13.

56. Педрада – трибуна вільних думок // Школа (Шк. світ). – 2008. – №8. – С. 4-72. –(Спецвипуск).

57. Первушина І.І. Складові підготовки та проведення педагогічної ради / І.І.Первушина // Управління школою (Основа). – 2008. –№15. – С. 7-13.

58. Підгребя Н. Педагогічна рада «Інноваційні технології навчання й виховання як засіб розвитку творчої активності учнів»: з використанням мультимедіа / Н.Підгребя // Завуч (Шк. світ). – 2008. – №29. – (Вкладка).

59. Піхуля І.В. Інтерактивні технології при проведенні педагогічних нарад / І.В.Піхуля // Виховна робота в школі. – 2007. – №9. – С. 11-20.

60. Подмазін С. Технологія підготовки і проведення педагогічної ради / С.Подмазін // Завуч (Шк. світ). – 2009. – №1. – С. 31-32.

61. Прокопчук І. Без агресїі: педагогічна рада / І.Прокопчук, А.Савич // Шкільний світ. – 2008. – №42. – С. 5-6.

62. Прокопчук Т.В. Педагогічна рада й особистісно орієнтоване навчання / Т.В.Прокопчук // Завучу. Усе для роботи. – 2010. – №8. – С. 21-27.

63. Рачок, Т.М. Все про педагогічну раду / Т.М.Рачок // Управління школою (Основа). – 2006. – №16-18. – С. 12-22.

64. Рольова гра: засідання педради // Школа (Шк. світ). – 2008. –№8. – С. 69-71.

65. Савінова Н. Алгоритм підготовки до педагогічної ради / Н.Савінова // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2009. –№2. – С. 28-30.

66. Сергієнко В. Чергова ректорська новація –педагогічна рада батьків студентів: [досвід Нац. пед. ун-ту ім. М.П.Драгоманова] / В.Сергієнко // Освіта. – 2009. –№ 5/6. – С. 3.

67. Сільченко В. Психологічні засоби стимулування учнів до самореалізації: до педради / В.Сільченко, О.Чередниченко // Психолог (Шк. світ). – 2008. –№16. – С. 3-9.

68. Строкань Н. Педагогічна рада – колегіальний орган самоврядування педагогічних працівників / Н.Строкань, В.Конопля // Школа (Шк. світ). – 2007.– №1. – С. 27-34.

69. Суровицька О. Трибуна вільних думок: нетрадиційні засідання педради / О.Суровицька // Школа (Шк. світ). – 2008. – №8. – С. 21-29.

70. Суховерхова Л.П. Педагогічна рада «Розвиток творчих здібностей учнів на основі використання нестандартних форм організації пізнавальної діяльності» / Л.П.Суховерхова // Завучу. Усе для роботи. – 2009. – №17. – С. 8-14.

71. Ткачова Л.П, Педагогічна рада «Організація виховної роботи щодо формування ключових компетенцій учнів як умова їх ефективної самореалізації» / Л.П.Ткачова // Виховна робота в школі. – 2008. – №11. – С. 22-25.

72. Фролова С.В. Педагогический совет: что нужно знать каждому руководителю / С.В.Фролова. – М.: Сентябрь, 2007. – 160 с. – (Б-ка журн. «Директор школы»; вып. 8 ).

73. Ямбург Е.А. Августовский педсовет «Стратегия гармонизации»/ Е.А.Ямбург // Завуч для администрации школ. – 2008. – №6. – С. 3-76.