Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради

 

Громадсько-активна школа як осередок розвитку громади

/Files/images/книга 6.gif

 

Громадсько-активна школа - це навчальний заклад, в якому велика увага приділяється налагодженню партнерських стосунків між школою та всіма ресурсами, що існують у громаді. У ГАШ значна увага приділяється освітнім, соціальним, оздоровчим послугам: розвитку молодіжного руху та залучення громадян; покращенню навчання учнів; зміцненню родини та відносин між мешканцями громади. Школи стають освітніми, культурними центрами, а також центрами відпочинку для осіб будь-якого віку. Вони відкриті для кожного - цілий день, кожен день, у вечорі та на вихідних. Використовуючи загальноосвітні школи як громадські центри, ГАШ залучають нових партнерів, тим самим створюючи великий спектр послуг для дітей, молоді, сімей і громад.

 

Бібліографічний список адресовано керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, науково-педагогічним працівникам, викладачам і слухачам курсів підвищення кваліфікації закладів післядипломної освіти, а також всім, хто зацікавлений в розбудові громадсько-активних шкіл в Україні.

 

1. Адамський О. Школа: нова система координат/ О.Адамський// Завуч (Шк. світ).-2006.-№25.- (Вкладка).

2. Бєлий В. Освітній простір громади крізь призму сучасних тенденцій інформаційного суспільства/ В.Бєлий// Завуч (Шк. світ).- 2006.- №31.- С. 20-22.

3. Биков І. Маркетинг в освіті та зв’язки з громадськістю/ І.Биков// Директор школи (Шк. світ). - 2005. - №2. - С. 8-11.

4. Волонтерство - невід’ємна частина діяльності ГАШ// Директор школи (Укр.). -2008. - №11. - С. 18-21.

5. Воробей Н. Роль округу в наданні нових освітніх послуг/ Н.Воробей// Підручник для директора. - 2008.- №11.- С. 21-22.

6. Ворон М. Волонтерство та громадсько-активні школи/ М.Ворон, Ю.Найда// Підручник для директора. - 2007. - №2. - С. 68-71.

7. Ворон М. Організація та розбудова громадсько-активної школи/ М.Ворон// Управління освітою. - 2007. - №14. - С. 30-32.

8. Ворон М. Школа як осередок розвитку громади/ М.Ворон// Підручник для директора. - 2006. - №9. - С. 67-70.

9. Ворон, М. Школа як осередок розвитку громади/ М. Ворон// Управління освітою. - 2007.- №2.- С. 24-26.

10. ГАШ як юридична особа// Директор школи (Укр.).- 2008.- №11.- С. 47-55.

11. Голобородова М.М. Державно-громадське управління загальноосвітнім навчальним закладом (науково-практичний семінар)/ М.М.Голобородова// Управління школою (Основа).- 2008.- №7.- С. 8-12.

12. Григорьев Д.В. Развитие школьного самоуправления и соуправления педагогов, детей, родителей/ Д.В.Григорьев// Научно-методический журнал заместителя директора школы по воспитательной работе. - 2005.- №5.- С. 20-24.

13. Громадське управління// Управління школою (Основа). - 2008.- №7.- С. 2-15.

14. Громадсько-активні школи в Україні// Директор школи (Укр.). - 2008.- №11.- С. 8-10.

15. Дерев’янкіна Н.В. Модернізація управління навчальним закладом на особистісно орієнтованих і державно-громадських засадах як шлях до забезпечення і розвитку організації/ Н.В.Дерев’янкіна// Управління школою (Основа). - №7. - С. 6-7.

16. Довбиш І. Модель державно-громадського управління ЗНЗ/ І.Довбиш// Директор школи, ліцею, гімназії.- 2006.- №1.- С. 69-76.

17. Дорожжина Т. Як зробити управління школою демократичним/ Т.Дорожжина// Директор школи, ліцею, гімназії. - 2006.- №1.- С. 76-77.

18. Дядюк Т. Принципи організації самоврядування/ Т.Дядюк// Завуч (Шк. світ). - 2006.- №1.- С. 9-10.

19. Єльникова Г.В. Теоретичні підходи до моделювання державно-громадського управління/ Г.В.Єльникова// Директор школи (Шк. світ).- 2003. - №14. - С. 10-11.

20. Єльникова Г.В. Характеристика сучасного освітнього простору України/ Г.В.Єльникова// Управління школою (Основа). - 2003.- №9.- С. 6-14.

21. Єльникова Г. Управління вертикальне і горизонтальне: порівняльна характеристика жорсткого вертикального і м’якого горизонтального управління/ Г. Єльникова// Управління освітою. - 2003.- №13-14.- С. 10-11.

22. Каменский А.М. Общественно-государственное управление школой/ А.М.Каменский, А.М.Прокофьева, М.В.Небучинов// Завуч для администрации школ. - 2007.-№1.-С. 10-25.

23. Клюшник В.В. Державно-громадське управління в сучасній школі/ В.В.Клюшник, М.Д.Бондаренко// Управління школою (Основа). - 2008.- №7.- С. 2-5.

24. Корсак К.В. Про стосунки держави і громадськості в європейському освітньому просторі/ К.В.Корсак// Управління школою (Основа). - 2003.- №9.- С. 26.

25. Лаврук В. Учні-батьки-вчителі-директор/ В.Лаврук// Директор школи (Шк. світ).- 2006.- №19.- С. 13-14.

26. Лізинський В.М. Директор школи та громадсько-педагогічне керування навчально-виховним процесом у школі: посіб. для директорів шкіл/ В.М.Лізинський. - Х.: Веста; Ранок, 2007.- 160 с.

27. Лорінці Ч. Громадсько-активні школи/ Ч.Лорінці// Підручник для директора. - 2006.- №11.- С. 65-69.

28. Максименко С. Модель державно-громадського управління/ С.Максименко// Управління освітою (Шк. світ). - 2008.- № 25.- С. 9-12.

29. Мельохіна Л. Участь громадськості в освітніх процесах/ Л.Мельохіна// Підручник для директора. - 2008.- №11.- С. 15-18.

30. Михайленко О. Державно-громадське управління освітою/ О. Михайленко// Директор школи (Укр.).- 2007.- №1.- С. 46-52.

31. Міжнародні стандарти якості діяльності ГАШ// Директор школи (Укр.).-2008.- №11.- С. 69-71.

32. Модель громадсько-активної школи// Директор школи (Укр.). - 2008.- №11.- С. 11-17.

33. Небрат Є. На шляху до державно-громадського управління/ Є.Небрат// Управління освітою (Шк. світ).- 2008.- №13.- С. 17-22.

34. Органи управління ГАШ та їх функції// Директор школи (Укр.).- 2008.- №11.- С. 23-33.

35. Організація та розбудова ГАШ як осередку розвитку громади// Директор школи (Укр.). - 2008.- №11.- С. 56-68.

36. Організація та розбудова громадсько-активної школи як осередку розвитку громади: навч.-метод. посібник/ Г.Єльникова, Л.Даниленко, Н.Клокар та ін.; за заг. ред. Г.Єльникової; Всеукраїнський фонд «Крок за кроком».- К.: Парашин К.С., 2007.- 172 с.

37. Особливості роботи педагогічного колективу ГАШ// Директор школи (Укр.). - 2008.- №11.- С. 43-46.

38. Полукєєва В. Роль громадської влади в розвитку системи освіти міста/ В.Полукєєва// Підручник для директора. - 2008.- №9.- С. 34-39.

39. Прутченков А.С. Школьный город как модель ученического самоуправления/ А.С.Прутченков, Т.Г.Новикова// Методист.- 2006.- №2.- С. 21-25.

40. Руденко О.Д. Батьки і школа: погляд із двох боків/ О.Д.Руденко, Л.П.Косарчук// Практика управління закладом освіти. - 2006.- №1.- С. 76-83.

41. Сахневич І.Д. Самоврядування як фактор громадського самовизначення/ І.Д.Сахневич// Світ виховання. - 2005.- №6.- С. 20.

42. Седельников А.А. Управляющий совет-гражданское участие в управлении образованием/А.А.Седельников. - М.: Чистые пруды, 2008.-32 с.- (Библиотечка «Первого сентября»: серия «Управление школой»; вып.20).

43. Слєсаренко О. Громадсько-державні структури, як фактор удосконалення механізму управління загальною середньою освітою/ О.Слєсаренко// Директор школи, ліцею, гімназії. - 2006.- №3.- С. 32-34.

44. Софій Н. Міжнародні стандарти якості громадсько-активних шкіл/ Н.Софій, М.Ворон// Підручник для директора. - 2008.- №3.- С. 69-71.

45. Софій Н. Філософія громадсько-орієнтованої освіти/ Н.Софій, М.Ворон// Післядипломна освіта в Україні. - 2006.- №2.- С. 33-35.

46. Софій Н. Школа громадської освіти/ Н.Софій, М.Ворон, Г.Єльникова// Підручник для директора.- 2007.- №1.- С. 63-67.

47. Стратегічне планування// Директор школи (Укр.).- 2008.- №11.- С. 34-42.

48. Суков, В. Життєдіяльність суб’єктів державно-громадського управління освітою/ В.Суков// Підручник для директора.- 2008.- №3.- С. 65-69.

49. Трансформація традиційної школи в ГАШ// Директор школи (Укр.).- 2008.- №11.- С. 22-23.

50. Тропотяга, В. Особливості сільської громадсько-активної школи/ В.Тропотяга// Післядипломна освіта в Україні.- 2007.- №2.- С. 78-79.

51. Федорец, Л.Б. Стуктура и содержание деятельности органов ученического самоуправления/ Л.Б.Федорец// Научно-методический журнал заместителя директора школы по воспитательной работе. - 2006.- №1.- С. 57-60.

52. Філософія та концепція громадсько-зорієнтованої освіти// Директор школи (Укр.).- 2008.- №11.- С. 5-7.

53. Фомина Е.Ю. Общественно-активные школы/Е.Ю.Фомина, Н.А.Максименко.- М.: Чистые пруды, 2007.- 32 с.- (Библиотечка «Первого сентября»: серия «Управление школой»; вып. 1).

54. Чмілевська, Н. Учнівське самоврядування у структурі державно-громадського управління/ Н.Чмілевська// Підручник для директора.- 2008.- №11.- С. 19-20.

55. Чорновол-Ткаченко, Р.І. Регулювання дисциплінарних відносин в умовах державно-громадського управління навчальним закладом/ Р.І.Чорновол-Ткаченко// Управління школою (Основа).- 2007.- №19-21.- С. 5-9.

56. Шамова, Т.В. Анализ путей развития государственно-общественного управления в образовании России/ Т.В.Шамова// Управління школою (Основа).- 2003.- №9.- С. 14-18.

57. Школа як осередок розвитку громади// Директор школи (Укр.).- 2008.- №11.- С. 2-4.

58. Школа як осередок розвитку громади// Завуч (Шк. світ).- 2008.- №21.-(Спецвипуск).

59. Шукевич Ю. Роль адміністрації школи в організації ефективної взаємодії з батьківською та учнівською громадськістю/ Ю.Шукевич// Директор школи, ліцею, гімназії.- 2001.- №1.- С. 90-92.

60. Яременко Н.В. Державно-громадське управління навчальним закладом/ Н.В.Яременко// Директор школи (Укр.).- 2006.- №11.- С. 40-46.

61. Яременко Н.В. Школа громадської активності/ Н.В.Яременко// Шкільний світ.- 2008.- № 39.- (Продовж., поч. у №14, 19, 34, 38).