Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради

 

На допомогу вихователям дошкільних навчальних закладів

На допомогу вихователям дошкільних навчальних закладів

Плануємо за програмою «Я у Світі»

Метод проектів в ДНЗ

     Складні та суперечливі процеси, які відбуваються у сучасному українському суспільстві, висувають проблеми забезпечення нових підходів до організації діяльності дошкільного навчального закладу. Нові форми дошкільної освіти створюють сприятливі умови для реалізації педагогічної ініціативи, упровадження наукових розробок, утілення принципів оновленого змісту дошкільної освіти.

     Модернізація змісту дошкільної освіти - важливий чинник розвитку системи національної освіти в цілому. Важливо, щоб педагоги поставилися до нових умов не відповідно до старих звичок, уміли облишити консервативну колію.

     Тому інноваційна діяльність у роботі ДНЗ - вимога часу, яка спрямована на забезпечення адекватності навчально-виховного процесу та його результатів до сучасних вимог суспільства. Інноваційна діяльність стала стимулюючим чинником у розвитку дошкільної освіти. Дошкільні навчальні заклади з метою удосконалення навчально-виховного процесу використовують спеціалізовані програми, альтернативні методики та педагогічну спадщину видатних педагогів.

      Інноваційна діяльність стала стимулюючим чинником у розвитку і нашого дошкільного закладу. Вихователі закладу з метою удосконалення навчально-виховного процесу використовують інноваційні технології. Варіативність і різноманітність змісту, методів і прийомів навчання і виховання дошкільнят вимагає об'єднання зусиль педагогів, аби докорінно змінити власне підходи до роботи з дітьми, переорієнтувати кожного працівника на те, щоб у центрі уваги незмінно перебувала дитина.

       Шляхом інноваційних підходів до змісту і форм методичної роботи, зокрема через впровадження проектного методу в роботі дошкільного закладу реалізуються актуальні задачі зростання професійної майстерності педагогів.

Вибір цього методу обумовлений вимогами нової. Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» щодо навчання і розвитку особистості, спрямування педагогічної діяльності на розвиток у дітей пізнавальної активності, творчості, самостійного пошуку розв'язання проблеми. Результатом проектування є розв'язання актуальних проблем дошкільної педагогічної практики. Вони розвивають пізнавальні навички учасників, формують уміння самостійно конструювати власну діяльність, орієнтуватися в інформаційному просторі, використовувати одержані знання на практиці.